Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Τμήμα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:


α) Την έκδοση προδιαγραφών με οδηγίες για τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς των Ελληνικών και Διεθνών Ομοσπονδιών.

β) Τις διαδικασίες έκδοσης αδειών που απαιτούνται για τη δόμηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

γ) Τη μέριμνα για την κατά νόμο έκδοση διαταγμάτων χαρακτηρισμού χώρων σχεδίων πόλης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και την έκδοση από τα αρμόδια όργανα των όρων δόμησης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ tpaae[@]gga.gov.gr
Προϊστάμενος Σιδέρη Ζωή 213 131 6397 zsideritpaae[@]gga.gov.gr
Αθανασοπούλου Ξανθίππη 213 131 6327 xathanasopouloutpaae[@]gga.gov.gr
Ζιώγα Δήμητρα 213 131 6860 dziogatpaae[@]gga.gov.gr
Κούκης Αλέξανδρος 213 131 6015 akoukistpaae[@]gga.gov.gr
Λύρα Ιουλία 213 131 6306 iliratpaae[@]gga.gov.gr
Μαρκαράς Πολύκαρπος 213 131 6344 pmarkarastpaae[@]gga.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING, ENA ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ