Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017


 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Γράφει ο Γιάννης Καραμέτος (Msc. Sports Management)
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής


Με τον όρο προπονητής, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκπαιδεύει, διδάσκει αθλητές.
Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής αδείας, που χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. Η απόφαση χορήγησης της αδείας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών.
Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται πτυχίο Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ( ΤΕΦΑΑ), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής  προπονητών ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού.
Προπονητή,  έχουν υποχρέωση να απασχολούν:
Α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις
Β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμοιβόμενων αθλητών.
Γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικά ή ατομικά αθλήματα.
Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική, σύμβαση για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Ι.Κ.Α.
Οι αντίστοιχες ομοσπονδίες των αθλημάτων σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία ανά την επικράτεια, διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια προπονητών με θέματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα της προπονητικής επιστήμης, Σε κάθε περίπτωση, η επιμόρφωση των προπονητών αποτελεί αντικείμενο της δικής τους ευθύνης. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING, ENA ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ