Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Πρωτότυπο θεατρικό για τον Αθλητισμό στο Ελληνικό

Ενα νέο ρεύμα βιωματικής και παραστατικής ενημέρωσης και πληροφόρησης των ομάδων στόχου έχει παρουσιαστεί στο προσκήνιο με πολύ καλά αποτελέσματα. Καμπάνιες που βρίσκουν πολύ καλές εφαρμογές στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν να κάνουν με μια τεράστια ποικιλία θεμάτων από την Ανακύκλωση, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, τον Εθελοντισμό και βέβαια τον Αθλητισμό.
Τi οργανώνεται λοιπόν στο Ελληνικό;
Μπορεί ένα παιδί να γίνει χημικός αλλά και αθλητής; Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας, των φίλων στη διαμόρφωση της απόφασης; Αυτή είναι η υπόθεση της εκπαιδευτικής-διαδραστικής παράστασης «Θέμα Χημείας», που παρουσιάζει η ομάδα Θεατρόνιο την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, στις 11:50, στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού:

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα Αθληση για όλους


Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτυργεί η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων είναι η διάδοση και προώθηση της δια βίου άθλησης και υγιούς διατροφής, η οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και η υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού σε Πανελλήνιο επίπεδο,

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Τμήμα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2010

Α. Αθλήματα Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας

Η κατάταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, ανεξάρτητα από το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης, αναλαμβάνει την υποχρέωση με συνολική παρέμβαση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, να αναπτύξει τα αθλήματα αυτά σε βάθος, να τα προβάλει, να τα διαδώσει, να στηρίξει το σύνολο της δράσης τους, μέχρι και τον χώρο του λαϊκού αθλητισμού.
Οι Ομοσπονδίες των αθλημάτων αυτών θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να καταστούν υπεύθυνοι σύμβουλοι της Πολιτείας για την ευόδωση του παραπάνω σκοπού. Οι Ομοσπονδίες θα κληθούν να υποβάλουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να συζητήσουν μαζί της, πενταετές πρόγραμμα αθλητικού σχεδιασμού, καθώς και να προβαίνουν σε εξάμηνο οικονομικό και ουσιαστικό απολογισμό της δράσης τους.

Διατάξεις για την ίδρυση Σωματείου

Α. Ίδρυση σωματείου
Για την ίδρυση (σύσταση) ενός σωματείου απαιτούνται:
Τουλάχιστον 20 άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και νομιμότητας διαμονής. Τα άτομα αυτά είναι τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου.
Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου συντάσσουν ιδρυτική πράξη, με την οποία αποφασίζουν την ίδρυση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία θα το....
εκπροσωπεί έως την αναγνώρισή του από το Δικαστήριο.

Απαραίτητα έγγραφα για τα σωματεία

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΕΝΩΣΗΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον σύνδεσμο
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4184:2012-02-22-13-30-58&catid=257:2012-03-12-10-36-59&Itemid=255#somateia
μπορείτε νε βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για κατάθεση αθλητικών σωματείων στην Περιφέρεια

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ψυχολογική προετοιμασία αθλητών

Δρ. Κάκκος Βασίλειος, αθλητικός Ψυχολόγος, π. επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών, π. πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογία, vkakkos@hotmail.com

Η πλειοψηφία των προπονητών, των αθλητών και των ειδικών επιστημόνων του αθλητισμού αναγνωρίζει τη σημασία του ψυχολογικού παράγοντα στη μάθηση νέων ασκήσεων, στην αυτοματοποίησή τους και στην άριστη εκτέλεσή τους σε αγωνιστικές συνθήκες.
Ωστόσο, η συστηματική ψυχολογική προετοιμασία έχει λανθασμένα από μερικούς συνδεθεί μόνο με το "πρόβλημα" (αγωνιστικό, στην προπόνηση, συμπεριφοράς, κλπ) ή μόνο με τον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό. Προσεγγίζοντας αυτές τις δύο "παρεξηγήσεις" θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Επιχορηγήσεις συλλόγων από τους Δήμους

Είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων από το Υπ. Πολιτισμού

Α) Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στο Υπουργείο:
1. Αίτηση στην οποία αναφέρονται :
α) Οι λόγοι για τους οποίους ο φορέας αιτείται οικονομική ενίσχυση
β) Απολογισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων των δύο προηγούμενων ετών .
γ) Προγραμματισμό , εφόσον υπάρχει , των πολιτιστικών εκδηλώσεων του επόμενου έτους .
2. Πρόσφατο καταστατικό του Συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού .

Διαδικασίες Ιδρυσης Σωματείου

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Α. Ίδρυση σωματείου
Για την ίδρυση (σύσταση) ενός σωματείου απαιτούνται:
Τουλάχιστον 20 άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και νομιμότητας διαμονής. Τα άτομα αυτά είναι τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου.
Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου συντάσσουν ιδρυτική πράξη, με την οποία αποφασίζουν την ίδρυση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία θα το....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TH ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προς  διευκόλυνση των σωματείων που προτίθενται να αιτηθούν τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. Οι διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α΄) που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των αθλητικών σωματείων έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους ακόλουθους νόμους:
Ν. 2858/2000 (άρθρο 1, παρ.1), ΦΕΚ 247/Α
Ν. 2947/2001 (άρθρο 18, παρ. 1 και άρθρο 20, παρ.12), ΦΕΚ 228/Α
Ν. 3057/2002 (άρθρο 73 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6), ΦΕΚ 239/Α
Ν. 3479/2006 (άρθρο 28, παρ. 1 και άρθρο 29 παρ. 5), ΦΕΚ 152/Α
Ν. 4049/2012 (άρθρο 16, παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 και 2), ΦΕΚ 35/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING, ENA ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ